آغاز مرحله دوم مطالعه

مرحله ی دوم مطالعه هم گروهی چشم پزشکی شاهرود بعد از پنج سال از شروع مطالعه (در بهمن 1387)، در تابستان 1393 انجام می شود. در این فاز از تمامی شرکت کنندگان فاز اول دعوت می شود تا برای معاینات چشم پزشکی به مرکز معاینات (درمانگاه صدری) مراجعه نمایند. شرکت در این فاز مرحله هم داوطلبانه و بدون پرداخت هیچ هزینه ای خواهد بود. معاینات چشم پزشکی این مرحله با تجهیزات پیشرفته و در قسمتهای مختلف چشم خواهد بود و بر خلاف مرحله اول از قطره سیکلوپلژیک (که باعث می شد تطابق افراد تا دو روز مختل شود) استفاده نخواهد شد.

برونداد های علمی

بعد از اتمام فاز اول مطالعه مقالات متعدد دیگری در حوزه چشم پزشکی انتشار یافته است. برای دسترسی به آخرین لیست مقالات به صفحه مقالات مراجعه فرمایید. بروندادهای علمی این مطالعه تا کنون توانسته است به پرسشهای زیادی پاسخ دهد و قطعا در آینده نیز به پیبعد از اتمام فاز اول مطالعه مقالات متعدد دیگری در حوزه چشم پزشکی انتشار یافته است. برای دسترسی به آخرین لیست مقالات به صفحه مقالات مراجعه فرمایید. بروندادهای علمی این مطالعه تا کنون توانسته است به پرسشهای زیادی پاسخ دهد و قطعا در آینده نیز به پیشبرد علم چشم پزشکی کمک شایانی خواهد کرد و پیشگیری و درمان این بیماریها راحت تر خواهد شد.شبرد علم چشم پزشکی کمک شایانی خواهد کرد و پیشگیری و درمان این بیماریها راحت تر خواهد شد.

دوازدهمین مقاله طرح

آقای دکتر رضوان و همکاران در این مقاله وضعیت ناخنک (Pterygium and Pinguecula) را در شهر شاهرود بررسی کردند شیوع ناخنک در شاهرود از سایر نقاط دنیا کمتر ولی از تهران بیشتر است. ناخنک در مردان و افراد با سواد پایین شایعتر بود. جزئیات بیشتر در مورد این مقاله در بخش مقالات قابل دسترسی است.

جاپ پروفایل فاز اول مطالعه

آقای دکتر فتوحی و همکاران پس از تلاش 2 ساله موفق شدند پروفایل فاز اول مطالعه کوهورت چشم پزشکی شاهرود را در مجله بسیار معتبر International Journal of Epidemiology به چاپ برسانند. چاپ پروفایل مطالعه در چنین مجله ای بیانگر قسمتی از ارزشهای این طرح و طراحی و اجرای دقیق آن است. جزئیات بیشتر را در بخش مقالات ملاحظه فرمایید.

دههمین مقاله فاز اول

آقای دکتر هاشمی و همکاران در این مقاله برای اولین بار در ایران وضعیت بیومتری چشم شامل عمق اطاق قدامی، ضخامت عدسی، عمق اطاق خلفی و … را توصیف کردند. نتایج این مقاله منبعی ارزشمند برای مطالعات بعدی و درمانهای نوین بیماریهای چشم است. جزئیات بیشتر را در بخش مقالات ببینید.

نهمین مقاله طرح

آقای دکتر هاشمی و همکاران در این مقاله وضعیت نزدیک بینی را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نزدیک بینی در شهر شاهرود بیشتر از آمار منتشره در خاور میانه است و با افزایش سواد بیشتر می شود. کاتاراکت مهمترین عامل خطر برای نزدیک بینی بود. اطلاعات بیشتر در خصوص این مقاله جذاب را در بخش مقالات ببینید.

هشتمین مقاله طرح

آقای دکتر هاشمی و همکاران در این مقاله وضعیت اختلالات بینایی را بررسی کردند. در کل افراد شرکت کننده در طرح شیوع کم بینایی 1.8% بود که این میزان کمتر از سایر مطالعات می باشد. در این بررسی مشخص شد که عیوب انکساری و کاتاراکت علت 85% موارد اختلال بینایی هستند و اصلاح این موارد به خصوص در خانمهای مسن اهمیت زیادی دارد. جزئیات بیشتر در خصوص این مقاله را می توانید در بخش مقالات ببینید.

هفتمین مقاله طرح

سرکار خانم عسگری و همکارانشان در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، هفتمین مقاله از داده های مطالعه کوهورت چشم پزشکی شاهرود را منتشر کردند. این مقاله که در مجله معتبر Cornea به چاپ رسیده است وضعیت قرنیه افراد شرکت کننده در مطالعه را از نظر قدرت انکساری، انحناء و سایر خصوصیات بررسی کرده است. یافته های این مطالعه مبنای مهمی برای جراحی های قرنیه جهت رفع عیوب انکساری می باشد. برای جزئیات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمایید.

انتشار ششمین مقاله

بررسی نیازِ پاسخ داده نشده به عیوب انکساری و نقش نابرابری اقتصادی در این نیاز موضوع مقاله ششم طرح است. این مقاله با روشی که کمتر در مقالات پزشکی استفاده شده است، توسط آقای دکتر امامیان و همکاران نگارش یافته است. بطور خلاصه 5.7% از شرکت کنندگان با اینکه از اصلاح عیوب انکساری بهره می بردند فاقد دید مناسب بودند (Unmet need)؛ و این حالت بطور معنی داری در خانمها شیوع بیشتری (6.5%) داشت. در این مطالعه 40% از کسانی که نیاز به عینک داشتند، دارای عینک نبودند.

جزئیات بیشتر این مقاله در بخش مقالات آمده است.

پنجمین مقاله طرح

آقای دکتر هاشمی و همکاران در این مقاله وضعیت پیرچشمی را بررسی کردند. در کل افراد شرکت کننده در طرح شیوع پیرچشمی 58.15% بود که این میزان کمتر از سایر مطالعات می باشد. در این بررسی پیرچشمی در خانمها شایعتر و بیشتر از آقایان با بالارفتن سن، افزایش می یابد. جزئیات بیشتر در خصوص این مقاله را می توانید در بخش مقالات ببینید.