هفتمین مقاله طرح

سرکار خانم عسگری و همکارانشان در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، هفتمین مقاله از داده های مطالعه کوهورت چشم پزشکی شاهرود را منتشر کردند. این مقاله که در مجله معتبر Cornea به چاپ رسیده است وضعیت قرنیه افراد شرکت کننده در مطالعه را از نظر قدرت انکساری، انحناء و سایر خصوصیات بررسی کرده است. یافته های این مطالعه مبنای مهمی برای جراحی های قرنیه جهت رفع عیوب انکساری می باشد. برای جزئیات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *