نهمین مقاله طرح

آقای دکتر هاشمی و همکاران در این مقاله وضعیت نزدیک بینی را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نزدیک بینی در شهر شاهرود بیشتر از آمار منتشره در خاور میانه است و با افزایش سواد بیشتر می شود. کاتاراکت مهمترین عامل خطر برای نزدیک بینی بود. اطلاعات بیشتر در خصوص این مقاله جذاب را در بخش مقالات ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *