... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان و پاییز 1389
عنوان به فارسی: بررسی ناراحتی های اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط در کارگران یکی از میدان های نفتی جنوب

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 278 Kb 

از صفحه: 37 تا صفحه: 41      
تعداد مشاهده: 1734

خلاصه به فارسی:
مقدمه: ناراحتی¬های اسکلتی- عضلانی یک مشکل روبه رشد در جهان است که به¬دلیل ناتوانی¬های طولانی مدت، هزینه¬های زیادی را بر دوش سازمان¬ها و دولت¬ها می¬گذارد. کارکنان میدان¬های نفتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند به¬دلیل وضعیت¬های استاتیک، تکراری و استرس¬زا در کار با ماشین آلات حفاری، بر روی دکل¬ها و سکوها اغلب با خطر ناراحتی¬های اسکلتی- عضلانی مواجه هستند. هدف این مطالعه، بررسی ناراحتی¬های اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط در این کارگران می¬باشد. مواد و روش¬ها: نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه مورد مطالعه 60 نفرکارگران یکی از میدان¬های نفتی جنوب در سال 1386 می¬باشند که در بخش¬های حفاری (سکوبان، دکلبان و .....)، تعمیرات و نگهداری (جوشکار، برقکار و ...)، خدمات (نظافتچی، آشپز و ...) و مهندسی (نمودارگیر گل حفاری و ...) کار می¬کنند. داده¬ها با پرسش¬نامه استاندارد نوردیک به روش مصاحبه جمع¬آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون¬های χ و رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج: در این مطالعه کارگران با میانگین سنی 8/9± 0/ 35 شرکت کردند و 3/48% از آنان بیش از 5 سال سابقه کار داشتند. از عوامل فیزیکی کار 3/83% از کارکنان در شغل خود حرکات تکراری مچ و انگشتان، خم شدن تکراری آرنج و کارکردن با دست در ارتفاع بالاتر از شانه و 3/88% بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم را گزارش کردند. در این مطالعه 7/86% حداقل بک ناراحتی اسکلتی- عضلانی را در 12 ماه گذشته گزارش کردند. شایع¬ترین ناراحتی زانودرد (1/71%) و سپس کمردرد (7/61%) و شانه¬درد (7/51%) به-دست آمد. تحلیل رگرسیون نشان داد بین کمردرد با حمل بار، درد شانه و آرنج با تحصیلات و زانودرد با شغل حفاری ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
ناراحتی اسکلتی عضلانی، کارکنان میدان های نفتی، عوامل مرتبط.


نویسندگان این مقاله:
فریده صادقیاننویسنده اصلیfa_sadeghian@hotmail.com
مهری دلوریان زادهنویسنده فرعی
علی صادقیاننویسنده فرعی
امیر کسائیاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور