... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 23/5/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1392
عنوان به فارسی: مطالعه کیفیت زندگی دانشجویان در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال‌شرق ایران

فایل این مقاله:

از صفحه: 0 تا صفحه: 0      
تعداد مشاهده: 3106

خلاصه به فارسی:
مقدمه: کیفیت زندگی به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت فردی، تصمیم‌گیری و قضاوت در مورد سلامت کلی جامعه و یافتن مشکلات اصلی در ابعاد گوناگون زندگی افراد است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش به شیوه مقطعی در سال 1390 انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه 26 سؤالی کیفیت زندگیWHO استفاده گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون کای- ‌دو به کمک نرم‌افزار آماریSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 34/2±77/20 بود. 2/79% از افراد را دختران تشکیل می‌دادند. 7/22درصد دانشجویان بومی بودند. میانگین نمره ی کیفیت زندگی دانشجویان در حیطه‌های 4 گانه سلامتی شامل بُعد سلامت جسمانی (4/2±2/14)، سلامت اجتماعی (2/3±1/14)، سلامت روانی (8/2±1/13) و سلامت محیطی (5/2±7/12) بود. رابطه معناداری بین کیفیت زندگی و جنس، مقطع تحصیلی، ترم تحصیلی، وضعیت تأهل، محل سکونت، فعالیت اقتصادی، تعداد افراد خانواده، رتبه تولد، در قید حیات بودن والدین مشاهده نگردید (05/0<P). ولی ارتباط معناداری بین کیفیت زندگی با بومی بودن (049/0P=)، درآمد خانواده (02/0P=) و رشته تحصیلی (02/0P=) وجود داشت. نتیجه‌گیری: علاوه بر بومی‌گزینی دانشجویان در سطح دانشگاه‌ها، راه‌اندازی کلینیک‌های مشاوره در محیط دانشگاه و خوابگاه، برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی در خصوص شیوه‌های زندگی در محیط‌های دانشجویی، افزایش امکانات و برنامه‌های ورزشی و تفریحی، می‌تواند سبب ارتقای سطح سلامتی دانشجویان و بهبود کیفیت زندگی آنان گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
کیفیت زندگی، دانشجویان، سلامتی، ایران.


نویسندگان این مقاله:
محمد امیرینویسنده اصلیM_amiri_71yahoo.com
مهدی راعینویسنده فرعیmehdi_r_d@yahoo.com
رضا چمننویسنده فرعیRezachamanyahoo.com
علی خمسهنویسنده فرعیalih_khamsehyahoo.com
نازی رضایینویسنده فرعیnrezaeehbi.ir
زیلا منوچهری مقدمنویسنده فرعی
حسین روحانینویسنده فرعی
محمدرضا خطیبینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور