... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 23/5/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1392
عنوان به فارسی: بررسی اثر تمرینات تصویر سازی ذهنی بر تغییرات فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی عضلات و قدرت آنها در اندام تحتانی

فایل این مقاله:

از صفحه: 0 تا صفحه: 0      
تعداد مشاهده: 3215

خلاصه به فارسی:
مقدمه: هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر تمرینات تصویرسازی ذهنی بر تغییرات فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی عضلات و قدرت آنها در اندام تحتانی می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 30 دانشجوی تمرین نکرده، با میانگین سنی 2/1±4/22 سال، قد 6/5± 2/176 سانتی‌متر وزن2/6± 6/67 کیلوگرم شرکت داشته‌اند. که به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین ذهنی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی، انقباضات بیشینه ارادی عضلات پلانتار فلکسور مچ پا را پنج جلسه در هفته و به مدت چهار هفته تصویرسازی کردند. گروه شاهد در هیچ فعالیت جسمانی یا برنامه تمرین ذهنی شرکت نداشتند. برنامه تمرین شامل تصویرسازی50 انقباض بیشنه ارادی در 2 نوبت 25 تکراری بود. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون t استودنت در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین اندازه‌گیری‌های انتگرال الکترومیوگرافی عضله دوقلو مربوط‌به گروه شاهد و تجربی در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و گروه تجربی افزایش معناداری در پارامترهای موردنظر نسبت‌به گروه شاهد نشان داد. همچنین بین اندازه‌گیری‌های انتگرال الکترومیوگرافی عضله ساقی قدامی مربوط به گروه شاهد و تجربی در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. این افزایش نیرو به‌نظر می‌‌رسد به تغییرات ایجاد شده در برنامه‌ریزی مرکزی سیستم عصبی نسبت داده می‌شود که موجب افزایش سطح فعال‌سازی عضلات موافق وکاهش آن در عضلات مخالف حین عمل عضلات موافق شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تمرینات تصویرسازی ذهنی اثر مفید و مؤثری روی اجرای ورزشکاران دارد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تمرین ذهنی، قدرت، الکترومیوگرافی، حداکثر انقباض ارادی.


نویسندگان این مقاله:
اکبر زراعت پیشهنویسنده اصلیjiroft_universityyahoo.com
سید محمد نیازینویسنده فرعیseyedmohamadniazi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور