... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 29/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1388
عنوان به فارسی: بررسی انتخاب نوع روش زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 262 Kb 

از صفحه: 36 تا صفحه: 39      
تعداد مشاهده: 1688

خلاصه به فارسی:
مقدمه: در سال های گذشته میزان زایمان سزارین روند افزایشی داشته است. به دلیل عوارض جراحی، هزینه های مالی، دوره اقامت و بستری شدن مادر در بیمارستان، زایمان طبیعی ارجحیت دارد. با این حال در خواست و گرایش زنان به زایمان سزارین یکی از عوامل اساسی افزایش سزارین می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی انتخاب نوع روش زایمان و دلیل آن و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی 250 زن در سه مرکز بهداشتی- درمانی شهرستان مراغه در شهریور ماه 1385 مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسش نامه این پژوهش شامل سؤالاتی برای کسب اطلاعات دموگرافیک، سابقه باروری، انتخاب نوع زایمان و دلیل انتخاب بود. داده‌ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: از میان 250 زن انتخاب شده 179 مورد (6/71%) زایمان طبیعی و 71 مورد (4/28%) زایمان سزارین را انتخاب نمودند. داشتن سابقه سزارین و محل مراجعه برای کنترل بارداری با انتخاب نوع زایمان ارتباط معناداری داشت (001/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
روش زایمان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، مرکز بهداشتی- درمانی


نویسندگان این مقاله:
اصغر محمدپوراصلنویسنده اصلیpoorasl@yahoo.com
پريوش اصغرياننویسنده فرعی
فاطمه رستمينویسنده فرعی
آرزو عزيزي نویسنده فرعی
حسین اکبرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور