... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 29/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1388
عنوان به فارسی: بررسی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماندهای جامد شهر تهران

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 287 Kb 

از صفحه: 40 تا صفحه: 44      
تعداد مشاهده: 1704

خلاصه به فارسی:
مقدمه: بررسی میزان و ترکیب اجزاء پسماندهای شهری به عنوان اطلاعات اساسی برای طراحی، بهره برداری و بهینه سازی سیستم های مدیریت پسماند مورد نیاز است. هدف نهایی این تحقیق بررسی کمی، کیفی و پتانسیل بازیافت پسماندهای جامد شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه آن می¬باشد. مواد و روش ها: این مطالعه در بازه زمانی 9 ماه ابتدای سال 1386 و در مناطق 22 گانه شهرداری تهران انجام شد. روش نمونه برداری پسماندها به صورت مرکب سیستماتیک بود. در این مطالعه اجزاء خشک موجود در پسماندها، جداسازی و ابتدا با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع میانگین پسماندها و سپس برای بررسی وجود اختلاف معنادار بین پارامترهای با توزیع نرمال، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t و برای پارامترهای با توزیع غیرنرمال از آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج: اجزاء خشک موجود در پسماندهای مطالعه شده شامل کاغذ و مقوا 37%، پلاستیک 25%، فلزات 13%، منسوجات 8% و شیشه 4% بودند. بیش ترین مقادیر کاغذ و مقوا در آذر ماه، پلاستیک و فلزات در اردیبهشت ماه، منسوجات و شیشه در آبان ماه و زایدات قابل دفن در خرداد ماه بودند. هم چنین میانگین اجزاء خشک پسماندهای مورد مطالعه در ماه¬های فصل پاییز نسبت به فصل تابستان دارای اختلاف معنادار می باشند (05/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
پسماند شهری، اجزاء خشک، بازیافت، شهرداری تهران


نویسندگان این مقاله:
محمدهادي دهقانينویسنده اصلیdehghanihadi@yahoo.com
عماد دهقاني فردنویسنده فرعی
کمال اعظمنویسنده فرعی
عليرضا عسگرينویسنده فرعی
محمدمهدي بانشينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور