... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1390
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عوامل دموگرافیک در زنان

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 262 Kb 

از صفحه: 15 تا صفحه: 18      
تعداد مشاهده: 1925

خلاصه به فارسی:
مقدمه: چاقی یک وضعیت پیچیده با ابعاد مهم روانی و اجتماعی است که در همه سنین و در همه گروه‌های اقتصادی و اجتماعی دیده می‌شود. چاقی یک عامل خطر تغییرپذیر برای بسیاری از بیماری‌های مزمن می‌باشد. برای بررسی اضافه وزن و چاقی استفاده از نمایه توده بدنی (BMI) روشی معمول و ساده می‌باشـد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی و عوامل دموگرافیک در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی اهواز انجام شد. مواد و روش¬ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می¬باشد. با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای 899 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی اهواز در سال 1387 وارد مطالعه شدند. ارتباط متغیرهـای تحصیلات، وضعیت تأهل، شغل، سن با شـاخص تـوده بـدنی (BMI) با روش رگرسیون خطی چندگانه و به کمک نرم¬افزار SPSS بررسی شد. نتایج: متغیرهای سن و وضـعیت تأهل با متوسط BMI ارتباط مستقیمی داشتند که از نظر آماری معنادار بود (0001/0=P). هم‌چنین متغیر سال‌های تحصیل نیز ارتباط معکوس و معناداری را با BMI نشان داد (005/0=P). ولی ارتباط متغیر شغل با BMI در مدل رگسیونی از نظر آماری معنادار نبود (14/0=P). نتیجه‌گیری: افزایش سن، متأهل بودن و کم بودن سطح تحصیلات از عوامل تأثیرگذار بر BMI افراد می‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
چاقی، شاخص توده بدنی، زنان، عوامل دموگرافیک.


نویسندگان این مقاله:
مجتبی سپندینویسنده اصلیmsepandi@gmail.com
مریم تقدیرنویسنده فرعیmtaghdir@gmail.com
محمد حسین حقیقی زادهمسئول پیگیری. mhHaghighy@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور