... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: پاییز 1388
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط نشانگرهای اقتصادی- اجتماعی با وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 271 Kb 

از صفحه: 13 تا صفحه: 18      
تعداد مشاهده: 2328

خلاصه به فارسی:
مقدمه: با توجه به این که تغذیه یکی از عوامل مهم و مؤثر بر سلامت و تندرستی است و این مسأله در مورد دانشجویان حائز اهمیت بسیار زیادی است، این مطالعه عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بررسی می¬نماید. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی 405 دانشجو، انتخاب و با استفاده از پرسش نامه بررسی وضعیت تغذیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و نمودار لورنز انجام شده است. برای انجام آنالیزهای مربوطه از نرم افزار stata استفاده شد. نتایج: مقادیر دریافتی کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین B6، B12 و فسفر با (05/0>P) و مقادیر دریافتی ویتامین C، ویتامین A و آهن با (001/0>P) با جنسیت رابطه معناداری داشتند. مقادیر دریافتی ویتامین C و ویتامین A، فسفر و آهن با مقطع تحصیلی ارتباط معناداری داشتند. همبستگی مثبت بین تعداد سال های سکونت در خوابگاه با مقادیر دریافتی ویتامین C با (2/0=r و 001/0>P) و کلسیم با (1/0=r و 05/0>P) وجود داشت. ارتباط درآمد خانوادگی با شاخص ترکیبی وضعیت دریافت ریزمغذی¬ها و درشت¬مغدی-ها معنادار بود (014/0±054/0). نتیجه گیری: در این مطالعه تحصیلات والدین و درآمد خانواده از عوامل مؤثر بر الگوی تغذیه دانشجویان بودند. هم چنین جنس به عنوان یک عامل تعیین کننده ای در دریافت بعضی ریزمغذی ها و درشت مغذی ها در دانشجویان ساکن خوابگاه عمل می کرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تغذیه، دانشجو، خوابگاه، نابرابری، نشانگرهای اقتصادی- اجتماعی


نویسندگان این مقاله:
نادر فروزنویسنده اصلی
آیت احمدینویسنده فرعی
فرناز فقیهنویسنده فرعی
لیلا زارعنویسنده فرعی
حمیده رشیدیاننویسنده فرعی
مهدی احمدینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور