... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان و پاییز 1389
عنوان به فارسی: محاسبه هزینه تمام شده خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی و خانه¬های بهداشت شهرستان شاهرود

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 316 Kb 

از صفحه: 30 تا صفحه: 36      
تعداد مشاهده: 1670

خلاصه به فارسی:
مقدمه: محاسبه هزینه¬ها ابزار مدیریتی مهمی جهت برنامه¬ریزی، کنترل، نظارت و ارزشیابی خدمات سلامت است که به¬منظور تصمیم¬گیری آگاهانه انجام می¬شود. این مطالعه به-منظور تعیین هزینه تمام¬شده خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی و خانه¬های بهداشت شهرستان شاهرود در سال 1388 انجام شد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه کاربردی- توصیفی کلیه مراکز بهداشتی -درمانی شهری و روستایی به روش سرشماری انتخاب و اطلاعات مورد نیاز در قالب 70 فرم جمع¬آوری داده¬ها جهت خدمات، مقدار مواد مصرفی اختصاصی و عمومی هر خدمت، دارو و تجهیزات، زمانبری هر خدمت و فعالیت، هزینه استهلاک ساختمان¬ها و تجهیزات، گردآوری و سپس هزینه¬های هر واحد خدمت مشتمل بر هزینه¬های مستقیم و غیرمستقیم (سرباری)، هم¬چنین هزینه یک مرکز و خانه بهداشت، با استفاده از نرم¬افزار تحلیل هزینه محاسبه گردید. نتایج: یافته¬های حاصل از تحلیل داده¬ها نشان داد که 4/44% ارایه¬دهندگان را مردان و 6/55% را زنان تشکیل می¬دادند. 8/22% از نیروها در خانه¬های بهداشت، 1/26% در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، 1/9% در مراکز بهداشتی- درمانی شهری، 5/24% در مراکز بهداشتی- درمانی شبانه¬روزی شهری، 6/2% در پایگاه¬های بهداشتی و 9/14% در ستاد معاونت بهداشتی شهرستان شاغل بودند. بیش¬تر هزینه¬ها مربوط به هزینه¬های پرسنلی با 1/66% و پس از آن هزینه ستادی شهرستان با 8/12%، دارو با 0/11% و مصرفی اختصاصی با 8/3% قرار داشتند. بالاترین هزینه خدمت مربوط به آموزش بهورز با 1325209 ریال و کم¬ترین آن مربوط به نمونه¬گیری آنفلوانزا با 3872 ریال بود. نتیجه¬گیری: با توجه به بالابودن هزینه¬های پرسنلی، افزایش بهره¬وری نیروی کار نقش مهمی در کاهش مخارج خواهد داشت. هم¬چنین تعدیل نیروها و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات و برون¬سپاری واحدهای پرهزینه، می¬تواند در استفاده بهینه از منابع نقش مهمی را ایفا نماید.


کلمات کلیدی به فارسی:
هزینه تمام شده، خدمات، خانه¬های بهداشت، مراکز بهداشتی- درمانی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد امیرینویسنده اصلیM_AMIRI_71@YAHOO.COM
محمد شریعتینویسنده فرعی
رضا چمننویسنده فرعی
علی رضا یاقوتینویسنده فرعی
حسن باقرینویسنده فرعی
محمدرضا خطیبینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور