... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1392
عنوان به فارسی: رابطه سلامت روانی، رضایت از زندگی و کمال‌گرایی با سردرد میگرن

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 254 Kb 

از صفحه: 1 تا صفحه: 6      
تعداد مشاهده: 2430

خلاصه به فارسی:
مقدمه: سردرد میگرن یکی از بیماری‌های شایع است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط سلامت روانی، کمال‌گرایی و رضایت از زندگی با سردرد میگرن در دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 286 نفر (225 دختر و 61 پسر) به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های سلامت روانی، رضایت از زندگی، کمال‌گرایی و سردرد میگرن استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سلامت روانی و رضایت از زندگی با سردرد میگرن همبستگی منفی معنادار و کمال‌گرایی با سردرد میگرن دانشجویان مورد مطالعه، همبستگی مثبت معناداری دارد. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش‌بین و سردرد میگرن برابر 417/0 است. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که سلامت روانی و رضایت از زندگی، پیش‌بین‌کننده سردرد میگرن می‌باشند. نتیجه‌گیری: سردرد میگرن ازطریق سلامت روانی و رضایت از زندگی قابل پیش‌بینی است.


کلمات کلیدی به فارسی:
سلامت روانی، رضایت از زندگی، کمال‌گرایی، سردرد میگرنی.


نویسندگان این مقاله:
کریم سوارینویسنده اصلیsevari1347@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور