... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 29/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1392
عنوان به فارسی: نقش پیش‌بین شادکامی، خوش‌بینی و وضعیت جمعیت‌شناختی در اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 265 Kb 

از صفحه: 17 تا صفحه: 23      
تعداد مشاهده: 1951

خلاصه به فارسی:
مقدمه: باتوجه به اهمیت سبک زندگی در ارتقای سلامت، هدف این پژوهش بررسی نقش پیش‌بین شادکامی، خوش‌بینی و وضعیت جمعیت‌شناختی، در انجام رفتارهای مرتبط با سلامت در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان سمنان بود. مواد و روش‌ها: در یک طرح توصیفی مقطعی، 217 نفر (104 پسر و 113 دختر) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر سمنان به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد (OHI)، آزمون بازنگری‌شده جهت‌گیری زندگی (LOT-R) و مقیاس ارتقای سلامت نوجوانی (AHP) را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از همبستگی و رگرسیون چندگانه به‌روش گام‌به‌گام با نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین شادکامی، خوش‌بینی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، با اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت، همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (001/0P<). شادکامی، خوش‌بینی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی می‌توانند به‌طور معناداری اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت دانش‌آموزان دبیرستانی را پیش‌بینی کنند (001/0P<) و درمجموع 54% اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت را تبیین می‌نمایند (54/0R2=). در این مدل، سن و جنس در تبیین اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت، نقش معناداری نداشتند (05/0<P). نتیجه‌گیری: شادکامی، خوش‌بینی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی، در اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت دانش‌آموزان دبیرستانی مهم هستند. پیامد اصلی این مطالعه، تدوین مداخلاتی به‌منظور بهبود این عوامل به‌عنوان مبنایی مهم در اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت و ارتقای سلامت دانش‌آموزان دبیرستانی است.


کلمات کلیدی به فارسی:
رفتار سالم، شادکامی، خوش بینی، دانش آموز


نویسندگان این مقاله:
اسحق رحیمیان بوگرنویسنده اصلیrahimianis@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور