... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1390
عنوان به فارسی: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی و ماماها در زمینه مامایی جامعه¬نگر

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 253 Kb 

از صفحه: 25 تا صفحه: 30      
تعداد مشاهده: 1996

خلاصه به فارسی:
مقدمه: بر‌اساس مطالعات انجام‌شده، مامایی جامعه‌نگر نقش مهمی در ارتقای سلامت زنان ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، سنجش آگاهی و نگرش درزمینه مامایی جامعه‌نگر دانشجویان مامایی و ماماهای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می‌باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه مقطعی، پرسش‌نامه‌ای خودساخته مشتمل بر 20 سؤال آگاهی و 25 سؤال نگرش تهیه شده است برای تکمیل در اختیار 102 دانشجوی مامایی و مامای شاغل قرار گرفت که 90 نفر به سؤالات پاسخ دادند. امتیاز آگاهی نهایی به 3 گروه آگاهی ضعیف (امتیاز کمتر از 75)، متوسط (75- 95) و بالا (بالاتر از 95) تقسیم گردید. امتیاز بخش نگرش نیز به 3 قسمت نگرش منفی (25-55)، خنثی (56-85) و مثبت (بالاتر از 85) تقسیم گردید. روایی محتوی پرسش‌نامه طبق نظر اساتید صاحب‌نظر و پایایی آن از‌طریق بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج: میانگین نمره آگاهی 1/12±8/89 و میانگین امتیاز نگرش در جامعه تحت مطالعه 4/10±8/95 گزارش شده است. بین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل اختلاف معناداری مشاهده نگردید (05/0(P>. نمره آگاهی در دانشجویان پیوسته به‌صورت معناداری بیش از دانشجویان ناپیوسته بود (05/0(P<. نتیجه¬گیری: باتوجه به یافته‌های تحقیق، به‌نظر‌می‌رسد نگرش مثبت نسبت‌به مامایی جامعه‌نگر نشانه وجود زمینه مساعد برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مداخله‌ای درخصوص مامایی جامعه‌نگر باشد از سوی دیگر باتوجه به آگاهی متوسط درزمینه مامایی جامعه‌نگر توصیه می‌شود، برنامه‌ریزی جهت آموزش بیشتر و تخصصی در‌این‌زمینه انجام گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
مامایی جامعه نگر، دانشجویان مامایی، آگاهی، نگرش.


نویسندگان این مقاله:
افسانه کرامتنویسنده اصلیkeramat1@yahoo.com
ریحانه عربنویسنده اصلی
لیلا خراسانینویسنده اصلی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور