... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1390
عنوان به فارسی: تأثیر فعالیت ورزشی کوتاه و طولانی مدت بر شاخص عملکرد سلول های بتا در بیماران دیابتی

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 279 Kb 

از صفحه: 15 تا صفحه: 19      
تعداد مشاهده: 1826

خلاصه به فارسی:
مقدمه: عوامل مؤثر در بروز دیابت و ایجاد ناتوانی سلول‌های بتا هنوز کاملاً شناخته نشده‌اند. در این مطالعه، اثر فعالیت ورزشی کوتاه و طولانی‌مدت بر عملکرد سلول‌های بتا و حساسیت انسولین در بیماران دیابتی مورد بررسی شده‌است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای 30 مرد بزرگ‌سال مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 43 سال به‌شیوه تصادفی (بلوکی) در 2 گروه تجربی (ورزش) و شاهد (بی‌تمرینی) قرار گرفتند. غلظت گلوکز، حساسیت انسولین و عملکرد سلول‌های بتا در شرایط ناشتا، بلافاصله پس از یک جلسه ورزش زیربیشینه و متعاقب 3 ماه فعالیت ورزشی در گروه تجربی اندازه‌گیری شد. همچنین متغیرهای مذکور در زمان‌های مشابه در گروه شاهد اندازه‌گیری شدند. شاخص‌های آنتروپومتریکی دو گروه، قبل و بعد از ورزشی طولانی‌مدت اندازه‌گیری شدند. از آزمون آنالیز واریانس تکراری جهت تجزیه‌وتحلیل داد‌ه‌ها استفاده شد. نتایج: کاهش معناداری در گلوکز خون و افزایش معناداری در عملکرد سلول‌های بتا در پاسخ به فعالیت ورزشی کوتاه و طولانی‌مدت در گروه تجربی مشاهده شد (05/0P<). همچنین، حساسیت انسولین در پاسخ به فعالیت ورزشی کوتاه‌مدت، تغییر معناداری پیدا نکرد (05/0P≥)، اما پس از ورزشی طولانی‌مدت افزایش معناداری یافت (05/0P<). در گروه شاهد متغیر‌های تحت مطالعه تغییر معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه ما نشان می‌دهد که کاهش در غلظت گلوکز خون پس از فعالیت ورزشی در بیماران دیابتی به‌دلیل بهبود حساسیت انسولین و عملکرد سلول‌های بتا در این بیماران می‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
واژه‌های کلیدی: عملکرد سلول‌های بتا، دیابت، ورزش.


نویسندگان این مقاله:
مجتبی ایزدینویسنده اصلیizadimojtaba2006@yahoo.com
لاله بهبودینویسنده اصلی
فروزان زاهدمنشنویسنده اصلی
زهره افشارمندنویسنده اصلی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور