... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 29/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان و پاییز 1389
عنوان به فارسی: بررسی عوامل مؤثر بر استعمال دخانیات براساس مدل بزنف در دانشجویان پسر مشغول به تحصیل شهر کرمانشاه

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 298 Kb 

از صفحه: 5 تا صفحه: 11      
تعداد مشاهده: 2207

خلاصه به فارسی:
مقدمه: به¬دلیل پیشرفت سریع شیوع مصرف سیگار در نوجوانان و جوانان و نیاز به شناخت مشکل، جهت حساس کردن جامعه و دست¬اندرکاران مسایل بهداشتی، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر استعمال دخانیات براساس مدل بزنف در دانشجویان پسر شهر کرمانشاه انجام شد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 568 نفر از دانشجویان پسر مشغول به تحصیل شهر کرمانشاه در سال 1387به روش نمونه¬گیری گلوله برفی انتخاب و داده¬ها توسط پرسش¬نامه پژوهشگر ساخته پایا و روا، مشتمل بر 70 سؤال در 5 جزء شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش، قادر کننده و نرم¬های norms)) انتزاعی گردآوری گردید. داده¬ها با استفاده از آزمون کای- دو و آنالیز واریانس یک¬طرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین نمره آگاهی در این پژوهش در خصوص استعمال دخانیات 1/7±3/89 و میانگین نمره نگرش 2/6 ± 7/72 به¬دست آمد. آزمون¬های آماری ارتباط معناداری را بین تعداد نخ سیگار مصرفی با دانشگاه و مقطع تحصیلی نشان نداد. بیش¬ترین فراوانی عوامل تحریک کننده استعمال دخانیات، دسترسی آسان به سیگار و مهم¬ترین نرم انتزاعی مؤثر در کشیدن سیگار، دوستان سیگاری به¬دست آمد. رایج¬ترین باور در استعمال سیگار در دانشجویان گروه هدف، رفع عصبانیت (3/38%) و نداشتن تفریحات سالم، تفنن و کنجکاوی مهم¬ترین علت مصرف سیگار در اولین تجربه استعمال دخانیات آنان بوده است. نتیجه¬گیری: در این بررسی ارتباط بین داشتن دوستان سیگاری به¬عنوان بارزترین عامل در گرایش به سیگار، نقش فشار در گروه¬های همسان را بیش¬تر مشخص می¬سازد. دومین عامل مؤثر در دامنه نرم¬های انتزاعی، والدین سیگاری بودند. در مرحله بعد اساتید و شخصیت¬های تلویزیونی به عنوان عامل اثرگذار بر قصد دانشجویان در استعمال سیگار محسوب شدند.


کلمات کلیدی به فارسی:
دخانیات، مصرف سیگار، مدل بزنف، دانشجویان پسر، کرمانشاه.


نویسندگان این مقاله:
سیامک محبینویسنده اصلیmohebisiamak@yahoo.com
مرضیه شاه سیاهنویسنده فرعیmarzie_shahsiah@yahoo.com
محمد مطلبینویسنده فرعی
مهدی کارگرنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور