... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1392
عنوان به فارسی: ارتقای درک از بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) و حیطه‌های آن در بیماران شرکت‌کننده در گروه حمایتی همتایان

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 274 Kb 

از صفحه: 24 تا صفحه: 30      
تعداد مشاهده: 1888

خلاصه به فارسی:
مقدمه: درک از بیماری، عقاید بیمار از بیماری می‌باشد که در تصمیم‌گیری بیمار برای انجام رفتارهای مؤثر در ارتباط‌با بیماری و دستیابی به نتایج مثبتی چون تطابق با بیماری و بهبود عملکرد تأثیر دارد. از‌آنجایی‌که تابه‌حال در ایران برروی درک از بیماری در بیماران ام‌اس پژوهشی انجام نشده است، پژوهش حاضر تأثیر گروه همتایان را بر درک از بیماری ام‌اس و حیطه‌های آن در مبتلایان به ام‌اس بررسی می‌کند. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک پژوهش نیمه‌تجربی قبل و بعد بود که برروی 33 بیمار مبتلا به ام‌اس در سه گروه حمایتی همتا (10 نفر درگروه مردان، 11 نفر در گروه زنان و 12 نفر در گروه مختلط زن و مرد) به مدت 8 هفته و هر هفته 2 ساعت انجام شد. سطح درک از بیماری ام‌اس با استفاده از "پرسش‌نامه تعدیل‌شده درک از بیماری" که 75 عبارت دارد و ضریب آلفای کرونباخ آن 80/0 بود، قبل و بعد از تشکیل گروه‌ها سنجیده شد. نتایج: میانگین نمرات درک از بیماری ام‌اس در بیماران شرکت‌کننده در گروه همتایان بعد از مداخله گرچه افزایش یافته بود، ولی این افزایش به‌لحاظ آماری معنادار نبود. در بین سه گروه، شرکت در گروه همتایان سبب ارتقای سطح درک از بیماری در گروه مختلط (01/0=P) شده بود. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت درگروه همتایان سبب افزایش درک از بیماری در مبتلایان به ام‌اس می‌شود و باتوجه به این امر که حمایت اجتماعی، احساس تعلق در افراد ایجاد می‌کند و تطابق بهتر با حوادث زندگی را به دنبال دارد، لذا ضرورت دارد مداخلاتی برپایه حمایت اجتماعی و ارتقای سطح درک از بیماری برای مبتلایان به ام‌اس طراحی شود. همچنین نتایج پژوهش را می‌توان در حیطه‌های آموزش گروه‌های علوم پزشکی و مدیریت بالینی به‌کارگرفت.


کلمات کلیدی به فارسی:
مولتیپل اسکلروزیس، درک از بیماری، گروه حمایتی همتایان.


نویسندگان این مقاله:
مریم جدید میلانینویسنده فرعیmilani2000ir@yahoo.com
طاهره اشک ترابنویسنده فرعیt_ashktorabsbmu.ac.ir
ژیلا عابدسعیدینویسنده فرعیzhilasaeedihotmail.com
حمید علوی مجدنویسنده فرعیalavimajdgmail.com

نویسنده اول طاهره اشک تراب می باشد که نتوانستم در سیستم آن را قرار دهم.مریم جدید میلانی نویسنده دوم است.
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور