... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان 1390
عنوان به فارسی: هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، نیمرخ لیپیدی و عملکرد قلبی- تنفسی در مردان جوان چاق و لاغر غیرفعال: ارتباط با سطوح گرلین آسیل‌دار پلاسما

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 285 Kb 

از صفحه: 18 تا صفحه: 25      
تعداد مشاهده: 1628

خلاصه به فارسی:
مقدمه: گرلین پلاسما تحت تأثیر وضعیت تغذیه‌ای فرد بوده و تصور می‌شود که در تنظیم کوتاه مدت و دراز مدت خوردن غذا و وزن بدن ایفای نقش می‌نماید. مطالعه حاضر با هدف مقایسه هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، نیمرخ لیپیدی و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق ‌و لاغر غیرفعال و تعیین ارتباطات آن‌ها با سطوح گرلین آسیل‌دار پلاسما اجرا شد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه مقایسه‌ای 19 مرد جوان چاق (نمایه توده بدنی kg/m2 0/31) و 19 مرد جوان لاغر (نمایه توده بدنی kg/m25/18) که طی 6 ماه گذشته هیچ‌گونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند، به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. پس از 12 ساعت ناشتایی (در ساعت 8 صبح)، نمونه‌های خون جهت تعیین سطوح گرلین آسیل دار، انسولین، هورمون رشد، گلوکز و نیمرخ لیپیدی جمع‌آوری شد. حداکثر اکسیژن مصرفی (به‌عنوان شاخص عملکرد قلبی تنفسی) آزمودنی‌ها نیز مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: آزمودنی‌های چاق نسبت‌به لاغر، از سطوح انسولین و HOMA-IR (شاخص مقاومت انسولینی) بالاتری برخوردار بودند، درحالی‌که سطوح گرلین آسیل‌دار، هورمون رشد و حداکثر اکسیژن مصرفی در آنان پایین‌تر بود (01/0‌>‌P). هیچ‌گونه تفاوت معناداری بین مقادیر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، گلوکز ناشتا و نیمرخ لیپیدی در دو گروه مشاهده نشد (01/0<P). غلظت گرلین آسیل‌دار رابطه معکوس با وزن کل، درصد چربی بدن، نمایه توده بدنی، انسولین و شاخص مقاومت انسولینی و رابطه مستقیم با سطوح هورمون رشد و حداکثر اکسیژن مصرفی داشت (01/0‌>‌P). رابطه معناداری بین غلظت گرلین آسیل‌دار و مقادیر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، گلوکز ناشتا و نیمرخ لیپیدی مشاهده نگردید (01/0‌<‌P). نتیجه‌گیری: مردان جوان چاق و لاغر غیرفعال از سطوح گرلین آسیل‌دار، هورمون رشد، انسولین، شاخص مقاومت انسولینی، عملکرد قلبی تنفسی و درصد چربی بدنی متمایزی برخوردار بوده و به‌نظر می‌‌رسد درصد چربی بدن، انسولین و هورمون رشد قوی‌ترین عوامل تعیین‌کننده سطوح گرلین آسیل‌دار هستند.


کلمات کلیدی به فارسی:
گرلین آسیل‌دار‌، چاق، لاغر، شاخص مقاومت انسولینی، هورمون رشد.


نویسندگان این مقاله:
حسن متین‌همایینویسنده اصلی
فتاح مرادینویسنده فرعیmoradi_fatah@yahoo.com
محمدعلی آذربایجانینویسنده فرعی
مقصود پیرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور