... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1390
عنوان به فارسی: مقایسه تأثیر تمرین مقاومتی بر میزان گیرنده‌های استیل کولین نیکوتینی (nAChRs) در عضلات کند و تند موش نر ویستار

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 255 Kb 

از صفحه: 10 تا صفحه: 14      
تعداد مشاهده: 1899

خلاصه به فارسی:
مقدمه: گیرنده‌های استیل‌کولین نیکوتینی (nAChR)، پروتئین‌های سراسری غشایی و اعضای اصلی سرگروه کانال یونی دریچه لیگاندی هستند که عمل انتقال سیناپسی را در اتصالات عصبی- ‌عضلانی (NMJ) تعدیل می‌کنند. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر تمرین مقاومتی بر میزان nAChR در عضله نعلی (کند انقباض) و درشت‌نئی قدامی (تند انقباض) موش‌های نر نژاد ویستار می‌باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه تجربی، 14 موش نر ویستار (با میانگین وزن 15±220 گرم( به‌طور تصادفی به 2 گروه کنترل (7=n) و تمرین مقاومتی (7=n) تقسیم شدند و 12 هفته تمرین را طبق پروتکل اجرا کردند. حیوانات گروه تمرین مقاومتی در قفس فلزی با تور سیمی که 2 بطری آب در بالاترین ارتفاع (2 متری) آن قرار داده می‌شد، نگهداری شدند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، حیوانات بیهوش شدند و عضله نعلی (کند انقباض) و درشت‌نئی قدامی (تند انقباض) آن‌ها جدا شد. برای سنجش nAChR از کیت الایزا استفاده شد. برای آنالیز داده¬ها آزمون t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که بین میزان nAChR گروه‌های شاهد و تمرین مقاومتی، در هر دو عضله کند (001/0‌=‌P)‌ و تند (001/0‌=‌P) تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین، تمرین مقاومتی میزان nAChR را در هر دو عضله تند و کند افزایش می‌دهد. همچنین نتایج در گروه تمرین مقاومتی نشان داد که بین میزان nAChR عضلات کند و تند تفاوت معنادار وجود ندارد (05/0‌>‌P). نتیجه¬گیری: میزان nAChRبا پروتکل تمرین مقاومتی در هر دو عضله تند و کند انقباض، افزایش یافت. به‌نظر‌می‌رسد که تمرین مقاومتی می‌تواند با تسریع عوامل نروتروفیکی (مانند CGRP) که در ساخت و دسته‌بندی nAChR دخیل می‌باشند، نقش کلیدی در افزایش میزان nAChR داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
گیرنده استیل‌کولین نیکوتینی، تمرین مقاومتی، عضله کند انقباض، عضله تندانقباض


نویسندگان این مقاله:
سمیه رجبینویسنده اصلیrajabi_66_s@yahoo.com
عبدالحسین پرنونویسنده اصلی
زینب گرگیننویسنده فرعی
پروانه نظرعلینویسنده فرعی
رضا قراخانلونویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور