... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 31/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: پاییز 1386
عنوان به فارسی: بررسي شيوع و علل حوادث منجر به بستري در مراجعين به بخش اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 194 Kb 

از صفحه: 42 تا صفحه: 46      
تعداد مشاهده: 1533

خلاصه به فارسی:
مقدمه: حوادث به عنوان دومين علت معلوليت ها و يكي از مشكلاتي است كه مي تواند سبب اختلالات جسمي و روحي- رواني و در موارد شديدتر منجر به مرگ گردد. اين پژوهش به منظور تعيين ميزان شيوع و علل حوادث منجر به بستري در مراجعين به بخش اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود وابسته به دانشگاه علوم پزشكي انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي- تحليلي است كه بر روي 3027 نفر از مصدومين ناشي از حوادث مختلف مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود صورت گرفته است. اطلاعات لازم توسط پرسش نامه و از طريق مطالعه پرونده‏هاي بايگاني شده در طول يك سال در بيمارستان جمع‏آوري گرديد و داده ها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون t مستقل، آناليز واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفت. آزمون‏هاي فوق توسط نرم افزار SPSS تحت ويندوز انجام گرديد. نتايج: بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، از كل 3027 حادثه منجر به بستري، 7/73% مربوط به مردان و 3/26% مربوط به زنان بوده است. هم چنين بيش ترين موارد حادثه در سن 15 تا 20 سال بود و بيش¬ترين حادثه در افراد متأهل رخ داده بود. طبق نتايج، بيش تر حوادث (42%) را سوانح ترافيكي تشكيل مي‏دهند و از 3/51% حوادث كه محل آنها مشخص شده، 4/83% آن در خيابان رخ داده كه بيش ترين آن ها در فصل تابستان و در ماه شهريور و در هنگام عصر اتفاق افتاده است. در اين پژوهش بين نوع حادثه و سن، جنس، محل حادثه، فصل حادثه، ماه و زمان (ساعت) حادثه ارتباط معني‏دار وجود داشت (05/0 P<)، ولي بين نوع حادثه و روز حادثه ارتباط معني‏دار مشاهده نگرديد (05/0 P>). نتيجه‏گيري: حوادث همانند بسياري از بيماري ها قابل پيش گيري است و اين خود مستلزم توسعه آگاهي مردم نسبت به رعايت اصول ايمني در هنگام رانندگي و افزايش ضريب ايمني خيابان ها و جاده‏ها مي‏باشد. برنامه‏ريزي مؤثر درماني و مراقبتي در مراكز و بخش هاي اورژانس در كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث بسيار اساسي است.


کلمات کلیدی به فارسی:
حوادث، اورژانس، شاهرود


نویسندگان این مقاله:
محمدرضا خطيبينویسنده اصلیsharrifi44_r@yahoo.com
حسين باقرينویسنده فرعی
مليحه خاكپاشنویسنده فرعی
زهرا موحدخليل‏آبادينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور