... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: پاییز 1386
عنوان به فارسی: درماتيت سيمان در كارگران صنايع ساختماني شاهرود و لردگان

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 300 Kb 

از صفحه: 21 تا صفحه: 27      
تعداد مشاهده: 1607

خلاصه به فارسی:
مقدمه: سيمان مدت هاست که به عنوان عامل ايجاد درماتيت تماسي تحريکي و آلرژيک شناخته شده است. از آنجا که مطالعات اندکي در مورد درماتيت شغلي در صنايع ساختمان ايران وجود دارد، هدف از اين مطالعه بررسي شيوع درماتيت سيمان و عوامل مؤثر بر آن در كارگران کارخانه سيمان و موزایيك سازي ها مي باشد. مواد و روش ها: نوع مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. در این مطالعه برای 50 كارگر کارخانه سيمان شاهرود و 150 كارگر موزایيك سازي در لردگان از طریق مصاحبه حضوري پرسش نامه تکمیل گردید. پرسش نامه شامل مشخصات دموگرافيک و سوالاتي در مورد ناراحتي پوستي در حال حاضر، سابقه اگزما، ساعات کار روزانه، مواد شيميايي مورد تماس، استفاده از دستکش و... بود. بيماران به وسيله متخصص پوست مورد معاينه و آزمایش تماسی (Patch test) قرارگرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری 2، آزمون t و رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج: نتايج نشان مي دهد 52 نفر (7/34%) در موزایيک سازي ها و 8 نفر (16%) در كارخانه سيمان درماتيت را در زمان مطالعه گزارش کردند. در موزایيک سازي ها 5/15% به درماتيت آلرژيك مبتلا بودند. با افزايش سن، شيوع درماتيت دست در موزاييك سازي ها افزايش يافته است. بين درماتيت و سابقه اگزما در كارگران موزاييك سازي ها ارتباط معني داری مشاهده شد (05/0(P< . نتیجه گیری: سيمان بايد به عنوان يک ماده خطرناک در محيط کار تلقي شود. استفاده از دستکش مناسب، شناسايي افراد حساس در معاينات پيش از استخدام و آموزش بهداشت دوره اي به كارگران توصيه مي گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
درماتيت، سيمان، صنايع ساختماني، کارگر


نویسندگان این مقاله:
فريده صادقياننویسنده اصلیfa_sadeghian@hotmail.com
مليحه جوانمردنویسنده فرعی
رضا ميرشکارينویسنده فرعی
ياسر جليل پورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور