... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1387
عنوان به فارسی: علاقه مندي به تحصيل در رشته مامایي و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 182 Kb 

از صفحه: 28 تا صفحه: 32      
تعداد مشاهده: 1582

خلاصه به فارسی:
مقدمه: از ابتدايي ترين لوازم و مقتضيات يادگيري علاقه و رغبت به آموزش است. در واقع علاقه مركب از انگيزش و كنجكاوي است و فرد برانگيخته براي دستيابي به آگاهي هاي بيش تر وكسب موفقيت پافشاري و ممارست بيش تري خواهد كرد. لذا علاقه مندي فراگيران نسبت به رشته تحصيلي شان از عوامل مهم پيشرفت برنامه هاي آموزشي و نهايتاً بازدهي و مسئوليت پذيري آتي آنان مي باشد و بايد همواره به آن توجه كافي مبذول گردد. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان علاقه مندي دانشجويان مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران نسبت به رشته تحصيلي شان در سال 1385 صورت گرفت. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصیفی از روش نمونه گيري سرشماری استفاده شد و کلیه 260 دانشجوی کارشناسی پیوسته مامایی پذیرفته شده در یکی از 3 دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران كه در ترم هاي اول تا هشتم مشغول به تحصيل بودند وارد مطالعه شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسش نامه بود، كه در دو بخش مشخصات دموگرافیک و عوامل مرتبط با سنجش ميزان علاقه مندي طراحی گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار از روش اعتبار محتوی و برای پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شـد. داده¬ها با استفاده از آزمون هاي آماري كاي اسكوار و ضريب هم بستگي اسپيرمن و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج: یافته نشان داد كه ميزان علاقه مندي دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي شان پايين با ميانگين امتياز 5/37% بود و اغلب آنان (8/80%) با علاقه اقدام به انتخاب رشته نكرده اند. مهم ترين عوامل مرتبط با گرايش دانشجويان نسبت به تحصيل در اين رشته، مفيد واقع شدن آن در تمام مراحل زندگي فردي و وجود تجربيات مهيج در حرفه مامايي بود. بين تحصيلات و شغل والدين، ترم تحصيلي و ميزان علاقه¬مندي دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي شان ارتباطي ديده نشد. نتيجه گيري: با توجه به اينكه فراگيران از علاقه كافي براي تحصيل در اين رشته برخوردار نبودند و تنها ماهيت شغلي اين حرفه مورد توجه دانشجويان بود مي توان اين گونه قضاوت كرد كه ايشان حرفه آينده خود را چندان مطابق با نيازها و انتظارات شان ارزيابي نكرده و بديهي است كه عواقب سوء ناشي از اين مسئله متوجه نظام آموزش مامايي و سيستم سلامت كشور خواهد بود. لذا متصديان اين گروه آموزشي بايد با شناخت معضلاتي كه منجر به عدم رغبت دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي شان مي شود و با ارایه راه كارهاي مؤثر براي حل آن ها موجبات ارتقاء آموزش، علاقه مندي و بازدهي آن ها را فراهم آورند. هم چنين لزوم تجديد نظر در نحوه جذب دانشجو مطابق با نيازهاي فردي و اجتماعي و در جهت حفظ منزلت افراد و مشاغل جهت جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي مادي و معنوي فرد و جامعه اساسي است.


کلمات کلیدی به فارسی:
علاقه مندي، رشته تحصیلی، مامايي


نویسندگان این مقاله:
کتایون ارفعینویسنده اصلیk.arfaie@yahoo.com
صدیقه امیرعلی اکبرینویسنده فرعی
حمید علوی مجدنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور