... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1387
عنوان به فارسی: ارزيابي و مقايسه تشخيص هاي كلينيكي و پاراكلينيكي واژنيت تريكومونایي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان شاهرود

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 308 Kb 

از صفحه: 33 تا صفحه: 38      
تعداد مشاهده: 1626

خلاصه به فارسی:
مقدمه: تريكومونياز يكي از بيماري¬هاي منتقل شونده از راه جنسي است كه عامل آن يك انگل فلاژل¬دار به¬نام تريكوموناس واژيناليس مي¬باشد و سومين علت شايع واژينيت است. اين بيماري 180 ميليون زن را در تمام جهان و 2 تا 3 ميليون زن آمريكايي را در هر سال مبتلا مي¬سازد. با توجه به شيوع بالاي تريكومونا و هزينه¬هاي سرسام آور درماني بر آن شديم تا تشخيص¬هاي كلينيكي و پاراكلينيكي را مورد ارزيابي و مقايسه قرار دهيم. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه بر روي 300 خانم مراجعه کننده با علایم عفونت هاي واژينال انجام شده است. هم¬زمان با معاينه فيزيكي با اسپي كولوم دو نمونه گسترش ترشحات ابتدا از آندوسرويكس و سپس اگزوسرويكس بر روي لام تهيه شد. سپس يك نمونه از ترشحات كلدوساك خلفي بيمار همراه با Cotton Soup گرفته و داخل لوله آزمايش حاوي سرم فيزيولوژي استريل قرار داده شد و پرسش نامه اول توسط كارشناس مامائي تكميل شد و انجام آزمايشات پاپ اسمير، اسمير مرطوب و كشت و تكميل پرسش¬نامه دوم توسط كارشناس آزمايشگاه انجام گرديد. در انتها نتايج تشخيص هاي باليني، ميكروب شناسي و سيتولوژي با هم مقايسه گرديد و از طريق روش¬هاي آماري شاخص هاي حساسيت روش هاي مختلف تشخيص مورد بررسي قرار گرفت. نتایج: نتايج پژوهش نشان دهنده آن بود كه بيش¬ترين سن شيوع واژنيت تريكومونایي با تشخيص باليني 21 تا 35 سال (6/52%) و كم¬ترين آن گروه سني 20 سال و كم¬تر (3/10%) بوده است. بر¬اساس نتايج باليني 78 مورد تريكومونا گزارش شده است در حالي¬كه در هيچ مورد از محيط¬هاي كشت تريكومونا ثابت نشده است، نتايج نشان مي¬دهد كه روش تشخيص باليني نسبت به كشت باعث 26% مثبت كاذب در تشخيص تريكومونا بوده و در محيط اسمير مرطوب و پاپ اسمير 1 مورد از تريكومونا ثابت شده است. نتايج نشان مي¬دهد كه روش تشخيص باليني نسبت به اسمير مرطوب و پاپ اسمير 7/25% مثبت كاذب در تشخيص تريكومونا داشته است. نتيجه گيري: استفاده از پاراكلينيك هم¬زمان با معاينات كلينيكي نقش مهمي را در تشخيص و درمان واژنيت ها ايفا مي¬كند و لذا به¬منظور اجتناب از تجويز غيرضروري دارو و پيش¬گيري از عوارض ناشي از مصرف داروها انجام برخي آزمايشات پاراكلينيكي در بيماران مشكوك توصيه مي¬گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تريكومونا، واژنيت، كلينيك، پاراكلينيك


نویسندگان این مقاله:
ناهيد بلبل حقيقينویسنده اصلیnbhaghighi349@yahoo.com
حسين ابراهيمينویسنده فرعی
پيراسته نوروزينویسنده فرعی
مهري دلوريان زادهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور