... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1387
عنوان به فارسی: تأثیر ویتامین Cتکمیلی بر سطح قند و چربی خون در بیماران دیابتی نوع II

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 198 Kb 

از صفحه: 39 تا صفحه: 43      
تعداد مشاهده: 1488

خلاصه به فارسی:
مقدمه: افراد ديابتي بيش¬تر از افراد عادي در معرض عوارض متعدد قلبي- عروقی، عصبی، کلیوی، چشمی می¬باشند. از آن¬جا¬که ويتامين C در بسياري از فعل و انفعالات شيميايي به¬طور رقابتي جانشين گلوکز مي¬شود و از گليکوزيله شدن غير آنزيمي پروتئين ها از جمله هموگلوبين و لیپوپروتئین ها جلوگيري مي¬کند، به نظر مي¬رسد در پیش گیری از عوارض دیابت مؤثر باشد. در این مطالعه تأثیر ویتامین C تکمیلی بر روی میزان قند و چربی بیماران دیابت نوع II مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش¬ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفی دو سوکور می¬باشدکه بر روي 136 بيمار مبتلا به ديابت نوع II انجام شده است. بیماران به طور تصادفی در دو گروه دریافت¬کننده ویتامین C (به مقدار 1250 گرم، پنج بار در روز، به مدت 3 ماه) و دارونما قرار گرفتند، میزان قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول، تری گلیسرید LDL ,HDL آن¬ها قبل و بعد ازمطالعه اندازه گیری شد و اطلاعات به¬دست آمده با استفاده از آزمون t نمونه هاي زوج و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج: در این مطالعه اکثریت بیماران را زنان تشکیل داده¬اند (در گروه دريافت¬كننده ويتامين C، 7/64% و گروه شاهد 2/62%). ميانگين سني گروه دريافت¬كننده ويتامين C برابر 8/6 ± 8/51 سال و گروه دارونما (شاهد) 7/9 ± 8/50 سال گزارش شده است. در پایان مطالعه در گروه مصرف¬کننده ویتامین C نسبت به گروه شاهد ميانگین غلظت FBS، LDL، تري گليسريد، كلسترول و هموگلوبين گليكوزيله به¬طور معنا¬داری کاهش و ميانگين HDL در گروه مصرف¬کننده ویتامین C افزایش معنا¬داری داشته است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می¬دهد که ویتامین C تکمیلی، میزان قند و چربی خون را در بیماران دیابتی نوع دو کاهش می¬دهد. لذا مصرف آن را می¬توان به بیماران دیابتی توصیه نمود و به¬این وسیله باعث کاهش عوارض این بیماری خواهیم بود.


کلمات کلیدی به فارسی:
دیابت نوع II، ویتامین C، قند خون ناشتا، چربی خون، هموگلوبين گليكوزيله


نویسندگان این مقاله:
مهری دلوریان زادهنویسنده اصلی
مریم عباسیاننویسنده فرعیabbasian39@yahoo.com
پیراسته نوروزینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور