... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: پاییز 1386
عنوان به فارسی: مقایسه نتایج سنجش سرمی LDL-C به روش آنزیماتیک با روش محاسباتی فرید والد، دلونگ و فرید والد تعدیل شده

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 343 Kb 

از صفحه: 47 تا صفحه: 55      
تعداد مشاهده: 1610

خلاصه به فارسی:
مقدمه: کاهش کلسترول به ويژه LDL-C از اهداف اصلي در بيماران مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر مي باشد. اولين قدم، تغيير رفتار و سبك زندگي فرد است مانند تغيير رژيم غذايي، كاهش وزن، ورزش و در قدم دوم استفاده از داروهاي پايين آورنده ليپيدهاي خون است. اندازه گيري مستقيم LDL روشي مناسب ولي گران مي باشد. در اكثر آزمايشگاه ها از روش محاسباتي فريدوالد استفاده مي شود که تحت تاثيرعوامل مختلفي از قبيل بالا بودن سطح تري گليسيريد، ضرورت ناشتا بودن و تأثيرپذيري از ضريب تغييرات آناليز ديگر متغيرها، قرار مي گيرد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه روش آنزيماتيك Wako با روش هاي محاسباتي فريدوالد، فريدوالد تعديل شده و دلونگ براي سنجش سطح سرمي LDL-C طراحي شده است. مواد و روش ها: در اين مطالعه 475 نمونه سرمي ناشتا مشتمل بر نمونه سرم 199 نفر مرد و 276 نفر زن با ميانگين سني 3/56 سال جهت تعيين LDL-C به روش آنزيماتيک بررسي شده است. جمعيت مورد مطالعه را بيماران بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود تشکيل داده که مقدار تري گليسيريد آنها کم تر از mg/dl 400 مي باشد. بر حسب مقاديرTG نمونه ها به 4 همگروه (100>، 199-100، 299-200 و 400-300) تقسيم شده است. با استفاده از روش¬هاي محاسباتي فريدوالد، فريدوالد تعديل شده و دلونگ مقادير سرمي LDL محاسبه و با نتايج روش آنزيماتيک با استفاده از نرم افزار Table Curve و SPSS تجزيه و تحليل شده است. نتايج: بررسي تفاوت بين مقادير LDL به روش آنزيماتيک با روش هاي محاسباتي نشان مي دهد: 1- ميزان هم بستگي در فاصله 20±0 ميلي گرم در دسي ليتر، پايين مي باشد. 2- روش فريدوالد از هم بستگي بالاتري نسبت به دلونگ و فريدوالد تعديل شده برخوردار مي باشد (2/51% در مقابل 7/38% و 7/42%). 3- روش هاي محاسباتي باعث ايجاد بيش تخميني مقدار LDL مي شوند (ميانگين روش فريدوالد mg/dl 7/17 بيش تر از روش آنزيماتيک). 4- با افزايش مقادير تري گليسيريد، ميزان هم بستگي کاهش و بيش تخميني LDL افزايش مي يابد. ضريب هم بستگي پيرسون 66/0 مي باشد (05/0 p<). نتيجه گيري: با توجه به اهميت اندازه گيري LDL در بيماري هاي عروقي و نتايج مشاهده شده که در بيش از 50 درصد نمونه ها، قدر مطلق تفاوت مقادير LDL بيش از mg/dl 20 مي باشد، پيشنهاد مي شود در اين بيماران براي انجام مداخله از روش آنزيماتيک استفاده شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
LDL-C ، تري گليسيريد، فريدوالد، دلونگ، روش آنزيماتيک


نویسندگان این مقاله:
احمد خسروينویسنده اصلیkhosravi@shmu.ac.ir
مجيد نورياننویسنده فرعی
حسين خسروي بروجنينویسنده فرعی
حمید کلالیان مقدمنویسنده فرعی
حسین ابراهیمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور