... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 29/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: پاییز 1386
عنوان به فارسی: بررسي عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش های مختلف بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 272 Kb 

از صفحه: 8 تا صفحه: 13      
تعداد مشاهده: 1615

خلاصه به فارسی:
مقدمه: اجراي دستورات دارویي بخش مهمي از فرآيند درمان و مراقبت از بيمار است و بروز اشتباهات دارویي يكي از تهديدات جدي در سلامت و ايمني بيمار و هم چنين حرفه پرستاري محسوب مي گردد. پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران صورت گرفته است. مواد و روش ها: در پژوهش توصيفي- تحليلي حاضر، تعداد 40 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود به صورت غيرتصادفي انتخاب و ديدگاه آنان در ارتباط با عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي با استفاده از پرسش نامه طراحي شده، مورد سنجش قرار گرفت. برای بررسی اهمیت عوامل، هر گزینه با گزینه های هیچ، کم، متوسط و زیاد، بر اساس میزان اهمیت از 0 تا 3 امتیازبندی گردید. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS گردید و داده های کمی به صورت میانگین و داده های کیفی به صورت درصد فراوانی نمایش داده شده و برای مقایسه گروه ها از آزمون2 χ استفاده شده است. نتایج: با توجه به نتايج حاصله از اين پژوهش، اغلب واحد هاي پژوهش، عواملي چون: خستگي ناشي از كار اضافي (7/66%)، كمبود تعداد پرستار نسبت به تعداد بيمار در بخش (59%)، مشکلات روحي و رواني پرستار (7/48%)، ناخوانا بودن دستور پزشك در پرونده بيمار (5/42%) و نداشتن وقت و فرصت كافي (1/42%) را از مهم ترين عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي ذكر كردند. هم چنين اغلب واحد هاي پژوهش، عواملي چون: نحوه چيدن دارو در قفسه دارویي (4/47%)، شيوه نظارت و سرپرستي بخش (2/46%)، فضاي اتاق دارو (نور، فضاي فيزيكي و ...) (2/46%) و نحوه تجويز دارو (خوراكي، تزريقي و ...) (1/36%) را داراي كم ترين اهميت در بروز اشتباهات دارويي برشمردند و عواملي چون: نوبت كاري صبح (7/48%) و منشور دارویي (9/38%) را در بروز اشتباهات دارويي، بدون تأثير عنوان نمودند بين عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارويي از دیدگاه پرستاران و متغيرهاي سن، جنس و سابقه کار رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتيجه‏گيري: با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر، مدیریت مؤثر، ارتقاء انگيزه در پرستاران و هم چنين افزايش توان علمی و مهارت های بالینی پرستاران در زمينه اجراي دستورات دارویي جهت پيش گيري از بروز اشتباهات دارويي در بخش هاي مختلف پيشنهاد مي‏گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
اشتباهات دارویي، حرفه پرستاري، ديدگاه پرستاران


نویسندگان این مقاله:
آذر سوزنينویسنده اصلیbaghe_h1@yahoo.com
حسين باقرينویسنده فرعی
محبوبه پورحيدرينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور