... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 31/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: پاییز 1386
عنوان به فارسی: بررسي ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه جراحی قلب باز در پيش گيري از نشان گان ICU

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 321 Kb 

از صفحه: 28 تا صفحه: 35      
تعداد مشاهده: 1755

خلاصه به فارسی:
مقدمه: نشان گان ICU حالت هاي هيجاني و عاطفي است كه در محيط هاي تنش زاي بخش هاي ويژه به اشكال دليريوم، سايكوز و يا نوروز رخ مي دهد. علایم ويژه دليريوم كه در برخي منابع به نام سايكوز ICU ناميده مي شود، شامل بي خوابي، بي قراري، عدم آگاهي، تخريب حافظه، توهمات شنوايي، هذيان گزند و آسيب و ترس و واهمه است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- تحليلي مي باشد كه با هدف تعيين ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه(ICU) در پيش گيري از بروز نشان گان ICU در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران انجام گرفته است. مواد و روش ها: جامعه پژوهش شامل كليه پرستاراني بود كه در زمان اجراي پژوهش در يكي از بخش هاي ICU جراحي قلب باز در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران شاغل بودند. به دليل گستردگي ICU جراحي قلب باز در تهران نمونه گيري به روش خوشه اي انجام شد و كليه پرستاران (56 نفر) شاغل در خوشه هاي مورد نظر به عنوان نمونه هاي پژوهش در نظر گرفته شدند. نتایج: با استفاده از آزمون2، ارتباط ميان دانش، نگرش و مهارت هاي واحد هاي پژوهش با هر يك از متغير هاي سن، جنس، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، سابقه كار، سابقه كار در ICU و گذرانیدن دوره مراقبت هاي ويژه رابطه معني داري با افزايش سطح دانش نمونه های پژوهش داشته است. در حالي كه هيچ يك از متغيرهاي سن، وضعيت تأهل، جنس، ميزان تحصيلات، سابقه كار و سابقه كار در بخش هاي ويژه، رابطه معني داري با ميزان نمونه ها نداشتند. همچنين يافته هاي اين پژوهش وجود هر گونه ارتباط ميان نگرش نمونه ها و متغير هاي سن، جنس، وضعيت تأهل،‌ ميزان تحصيلات، سابقه كار و سابقه كار در بخش¬هاي ويژه را رد مي كند. نتیجه گیری: نتايج تحقيق مؤيد آن است كه ميان ميزان تحصيلات و گذرانیدن دوره مراقبت هاي ويژه با ميزان مهارت پرستاران در پيش گيري از نشان گان ICU رابطه وجود دارد. پرستاران شاغل در ICU نيازمند آموزش مداوم در زمينه راه هاي پيش¬گيري و مقابله با نشان گان ICU مي باشند. هم چنين ساختار فيزيكي بسياري از بخش هاي ويژه امروزي در كشور ما نيازمند تغیيراتي مي باشد تا به اين وسيله امكان برقراري ارتباط بيش تري بين بيمار و اعضای خانواده وي در مدت بستري بودن در بيمارستان و ICU فراهم گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
دانش، نگرش، مهارت، پرستاران، پيش گيري، مراقبت هاي ويژه، نشان گان ICU


نویسندگان این مقاله:
علي دادگرينویسنده اصلیadadgari@yahoo.com
فریده یغمایینویسنده فرعی
ژاسمن شاه نظریاننویسنده فرعی
لیلا دادورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور