... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان 1386
عنوان به فارسی: نسبت های فعاليت آنزيم آرژيناز به فاکتورهای بيوشيميایی سرم بيماران همودياليزي قبل و بعد از دياليز به عنوان شاخص های بالينی جديد

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 290 Kb 

از صفحه: 2 تا صفحه: 5      
تعداد مشاهده: 1553

خلاصه به فارسی:
مقدمه: يافتن شاخص‌های پيش آگهي دهنده مي تواند در جهت تشخيص سريع تر و تصميم‌گيری بهتر در روند درمان بيماران همودياليزی، پزشك را ياری دهد. در اين پژوهش، به عنوان يک پيشنهاد جديد، نسبت های فعاليت آنزيم آرژيناز سرمی به ساير فاکتورهای بيوشيميایی سرم بيماران همودياليزي قبل و بعد از دياليز و افراد سالم بررسی و مقايسه گرديده و در نهايت به عنوان شاخص های بالينی جديد در تشخيص ميزان پيشرفت بيماری و همچنين بررسی روند درمان ‌اندازه گيری و مقايسه گرديده است. مواد و روش ها: اين پژوهش بر روي 286 نمونه سرم خون انسان انجام شد. 206 نمونه سرم متعلق به بيماران همودياليزي (103 نمونه قبل و 103 نمونه بعد از دياليز) و 80 نمونه متعلق به افراد سالم بود. فعاليت آرژيناز به روش اوره، ازت اوره خون به روش اوره آز، اسيد اوريک به روش اصلاح شده فولين، کراتينين به روش ژافه و پروتئين تام به روش بيوره ‌اندازه‌گيری شد. نتایج: فعاليت آرژيناز سرم بين بيماران همودياليزي قبل از دياليز و بعد از دياليز با افراد سالم تفاوت معني‌داري نشان داد (01/0P<). همچنين فعاليت اين آنزيم بين بيماران همودياليزي قبل و بعد از دياليز تفاوت معني داري نشان داد (01/0P<). به اين معني‌ كه عمل دياليز در كاهش فعاليت آنزيم آرژيناز مؤثر نبوده است. نسبت فعاليت آرژيناز سرمی به ازت اوره ی خون، کراتينين و اسيد اوريک سرم بين بيماران همودياليزي قبل از دياليز با افراد سالم و همچنين اين نسبت¬ها بين بيماران همودياليزي قبل و بعد از دياليز تفاوت معني داري نشان داد (01/0P<). به دليل اختلاف معنی‌داری که بين ميزان پروتئين تام سرم هر دو گروه سالم و نمونه¬های بعد از دياليز، با نمونه های قبل از دياليز وجود داشت، بين فعاليت ويژه‌ی آنزيم آرژيناز (نسبت فعاليت آرژينار به پروتئين تام) گروه‌های سالم، قبل و بعد از دياليز تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (01/0P<). نتیجه گیری: اين پژوهش پيشنهاد می نمايد که نسبت های فعاليت آرژيناز سرم بيماران همودياليزي به ساير فاکتورهای بيوشيميایی سرم به غير از پروتئين تام می‌تواند به عنوان شاخص‌های پيش آگهي دهنده در روند بهبود و درمان بيماران همودياليزي به كار گرفته شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
آرژيناز، بيماران همودياليزي، نارسایي كليه، همودياليز


نویسندگان این مقاله:
نعمت الله رزمينویسنده اصلیrazmi@shirazu.ac.ir
سعيد نظيفينویسنده فرعی
حميد درازهينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور