... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان 1386
عنوان به فارسی: بررسی شیوع و خصوصیات دردگلو پس از بیهوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 220 Kb 

از صفحه: 6 تا صفحه: 10      
تعداد مشاهده: 1550

خلاصه به فارسی:
مقدمه: لوله‌گذاری داخل تراشه، تكنیكی استاندارد برای انجام بیهوشی عمومی است كه می‌تواند استرس زیادی برای بیمار ایجاد نماید این پژوهش به منظور بررسی شیوع و خصوصیات درد گلو پس از بیهوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی باز شكستگی‌های ‌‌اندام‌های انتهایی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، تعداد 78 بیمار 65-15 ساله تحت عمل جراحی باز شكستگی‌های ‌‌اندام‌ها به صورت غیرتصادفی و بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهش‌گر انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد درد مک‌گیل (فرم كوتاه شده) (McGill Pain Questionnaire-Short Form: (MPQ-SF)) وضعیت حسی، عاطفی، شدت درد و همچنین ارزیابی كلی درد گلو در هر یك از نمونه‌ها در طی دو فاصله زمانی یك ساعت و 24 ساعت پس از بیهوشی عمومی و خارج كردن لوله‌تراشه مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی زوج، آنالیز واریانس یك‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار¬گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌ها توسط نرم‌افزارSPSS تحت ویندوز انجام شد. نتایج: بر اساس یافته‌های پژوهش، میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 29 سال بود و با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه استاندارد خلاصه شده درد مگ‌گیل، میانگین شاخص حسی درد گلو، یك و 24 ساعت پس از بیهوشی به ترتیب 42/3 و 2/1 و میانگین شاخص عاطفی دردگلو، یك و 24 ساعت پس از بیهوشی به ترتیب 14/1 و 46/0 محاسبه گردید. هم‌چنین میانگین شدت دردگلو بر اساس مقیاس بصری درد، یك و 24 ساعت پس از بیهوشی به ترتیب 51/3 و 18/1 برآورد شد. 6/75% واحدهای پژوهش از درد¬گلو در یك ‌ساعت پس از بیهوشی شكایت داشتند كه 24 ساعت پس از بیهوشی این میزان به 5/29% رسید. در كل اكثریت واحدهای مورد پژوهش (3/33%) یك‌ ساعت پس از بیهوشی شدت درد را ناراحت‌كننده ارزیابی نموده بودند. آزمون آماری تی زوج، تفاوت معنی‌دار بین شاخص حسی و عاطفی و هم‌چنین شدت درد گلو در یك و 24 ساعت پس از بیهوشی نشان داد. میانگین شدت درد گلو در زنان نسبت به مردان بیشتر گزارش گردید. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی‏دار و معكوسی بین شدت درد گلو و سن در 24 ساعت پس از بیهوشی نشان داد. نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، هوشیاری نسبت به عوارض ناشی از بیهوشی عمومی از طریق لوله‌تراشه و بكارگیری راه‏كارهای مناسب جهت پیش گیری از عوارض پس از بیهوشی عمومی و افزایش رضایتمندی آنان از عمل جراحی یك ضرورت اساسی محسوب می‌گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
بیهوشی عمومی، لوله‌گذاری داخل تراشه، دردگلو، شكستگی‌‌اندام‌ها


نویسندگان این مقاله:
حسین باقرینویسنده اصلیbaghe_h1@yahoo.com
جواد نوریاننویسنده فرعی
حسین ابراهیمینویسنده فرعی
زینب مقصود طالقانینویسنده فرعی
گیتی آتش سخننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور