... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان 1386
عنوان به فارسی: بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم نسبت به روش‌های ختم بارداری

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 248 Kb 

از صفحه: 28 تا صفحه: 34      
تعداد مشاهده: 1710

خلاصه به فارسی:
مقدمه: زایمان طبیعی بهترین روش زایمانی در اکثریت زنان باردار محسوب می‌شود و بر اساس جدیدترین آمارها در کشور (سال 1382) 33% از زایمان‌ها به روش سزارین انجام می‌گیرد. فقدان آگاهی از عوارض سزارین و نگرش منفی نسبت به زایمان طبیعی، یکی از مهم‌ترین علل افزایش تمایل زنان باردار نسبت به سزارین می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی نگرش زنان باردار نسبت به روش‌های ختم بارداری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 136 مادر باردار به روش تمام شماری که بصورت متوالی به هشت مرکز بهداشتی درمانی شهر قم مراجعه می‌کردند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک، عبارات آگاهی سنجی و نگرش سنجی نسبت به زایمان طبیعی و سزارین که با نظرخواهی از ماماها و متخصصان زنان و زایمان تهیه و پس از تأیید پایایی آن با روش بازآزمایی، از طریق مصاحبه با بیمار تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های2  و آزمون فیشر استفاده شد. نتایج: سطح آگاهی مادران باردار در خصوص روش‌های ختم بارداری در 4/40% موارد متوسط و در 6/59% موارد خوب بود. نگرش مادران نسبت به زایمان واژینال در 1/94% و نسبت به سزارین در 2/63% موارد مثبت بود. 9/5% مادران نسبت به زایمان طبیعی و 36% نسبت به سرازین بی¬نظر بودند. بین نگرش مادران نسبت به سزارین با سطح آگاهی آن‌ها ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده شد (0001/0P<)، اما بین نگرش نسبت به زایمان طبیعی با سطح آگاهی مادران ارتباطی دیده نشد (19/0=P). نتیجه گیری: سطح آگاهی و نگرش نسبت به روش‌های ختم بارداری نسبت به سال های قبل بهبود یافته است، با توجه به معنی دار بودن ارتباط بین آگاهی و نگرش نسبت به سزارین، با برنامه‌ریزی صحیح جهت افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش مثبت نسبت به روش‌های ختم بارداری می‌توان میزان تمایل به سزارین را در مادران باردار کاهش داد.


کلمات کلیدی به فارسی:
آگاهی، نگرش، زایمان واژینال، زایمان سزارین، زنان باردار


نویسندگان این مقاله:
محبوبه پورحیدرینویسنده اصلیmah-poorheidary@yahoo.com
آذر سوزنینویسنده فرعی
امیر کسائیاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور