... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 23/5/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1392
عنوان به فارسی: تأثیر گیاه سالوادورا پرشیکا بر فرآیند التیام زخم جلدی: مطالعه تجربی در مدل حیوانی

فایل این مقاله:

از صفحه: 0 تا صفحه: 0      
تعداد مشاهده: 3381

خلاصه به فارسی:
مقدمه: هدف این مطالعه، بررسی عصاره گیاه سالوادورا پرشیکا در ترمیم زخم جلدی در یک مدل حیوانی می‌باشد. مواد و روش‌ها: یک زخم جلدی در ناحیه کمر 80 موش نر صحرایی بالغ که به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده بودند، ایجاد و روزانه یک بار، سطح زخم گروه شاهد با کرم دارونما و گروه مداخله با پایه کرم حاوی عصاره گیاه سالوادورا پرشیکا پوشانده شد. زخم‌ها در روز 1 از نظر ارتشاح نوتروفیل، در روز 3 از نظر ارتشاح ماکروفاژها و لنفوسیت‌ها، در روز 5 از نظر ارتشاح لنفوست‌ها، فیبروبلاست‌ها، تعداد عروق جدید و بهبودی، در روز 14 از نظر تجمع کلاژن، بهبودی و اندازه زخم و بالاخره در روز 21 از نظر بهبودی و اسکار بررسی شدند. نتایج: میانگین نمره اسکار (± انحراف معیار) در روز 21 در گروه شاهد 78/2±13/8 و در گروه مداخله 79/1±04/3 بود (001/0P<). در روز 14، میانگین نمره بهبودی زخم به‌ترتیب 67/0±76/0 و 48/0±65/1 بود (02/0P=). همچنین میانگین نمره تجمع کلاژن در دو گروه 5/0±6/1 و 34/0±7/2 (002/0P=) و قطر زخم 34/0±2/1 و 23/0±25/0 میلی‌متر گزارش شد (001/0P=). میزان ارتشاح، تعداد عروق جدید و نمره بهبودی زخم در روزهای 5 و 21 پس از ایجاد زخم، در دو گروه تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: مقایسه دو گروه در روزهای 14 و 21 وضعیت کاملاً بهتری را برای گروه مداخله از نظر تجمع کلاژن، اندازه زخم و نمره اسکار نشان داد. همچنین نمره بهبودی در گروه مداخله در روز 14 بیشتر بود. به‌نظر می‌رسد عصاره گیاهی مورد مطالعه بر روند التیام اثر مطلوب داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
موش، ترمیم، اسکار، سالوادورا پرشیکا.


نویسندگان این مقاله:
علی اکبر بیگی بروجنینویسنده اصلی
امیر مولایینویسنده فرعی
حسین پناهنویسنده فرعی
مریم بغورینویسنده فرعی
میترا حیدر پورنویسنده فرعی
مجید میرمحمدخانینویسنده فرعیmajidmirmohammadkhani@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور