... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 23/5/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: زمستان 1392
عنوان به فارسی: نگرش پزشکان در بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع مربوط به آن

فایل این مقاله:

از صفحه: 0 تا صفحه: 0      
تعداد مشاهده: 2822

خلاصه به فارسی:
مقدمه: پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده درست، صحیح و خردمندانه از بهترین شواهد در تصمیم¬گیری بالینی برای مراقبت از تک¬تک بیماران است. مطالعات نشان داده، استفاده از شواهد معتبر در مراقبتهای بالینی تحت تأثیر نگرش افراد قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نگرش پزشکان و موانع بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در کشور ایران است. مواد و روش¬ها: پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه پژوهش پزشکان عمومی، رزیدنت¬ها و متخصصین بیمارستانهای کشور ایران در سال 1390 بودند. حجم نمونه 245 نفر تعیین شدکه به صورت تصادفی ساده از بین جامعه پژوهش انتخاب گردید. جمع¬آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، مشتمل بر اطلاعات زمینه¬ای و اطلاعات مبتنی بر اهداف پژوهش صورت پذیرفت. روایی صوری و محتوی با تایید افراد صاحب نظر و پایایی آن =0.8α بدست آمد. داده¬ها به وسیله نرم افزار Spss16 و با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در رابطه با نگرش، 85.3% پزشکان موافق بودند که پزشکی مبتنی برشواهد، مراقبت بیماران را بهبود می¬بخشد، 71.8% این رویکرد را در امر تصمیم¬گیری بالینی کمک کننده ذکر کردند و 89% نیز بهره¬مندی پزشکان از کتابخانه دیجیتال را در بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد موثر اعلام نمودند. 59.2% عدم سرمایه¬گذاری و فقدان تشویق مادی و معنوی برای پزشکان و56.3% نیاز به آموختن مهارت¬های جدید بسیار را بزرگترین مانع در بکارگیری آن عنوان کردند. نتیجه¬گیری: با آنکه پزشکان نگرش موافقی نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد دارند؛ عدم سرمایه¬گذاری و فقدان تشویق¬های مادی و معنوی، موجب بی¬توجهی پزشکان در بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در طبابت شده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
پزشکی مبتنی بر شواهد، نگرش ، بکارگیری، موانع


نویسندگان این مقاله:
فاطمه رنگرز جدینویسنده اصلیrangrazejeddi_fkaums.ac.ir
علیرضا مروجینویسنده فرعیmoravejikaums.ac.ir
فاطمه اباذریمسئول پیگیریabazari2003@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور