... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/3/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: بهار 1388
عنوان به فارسی: بررسی آگاهی و نگرش ارایه دهندگان خدمات تنظیم خانواده در زمینه روش های پیش گیری از بارداری

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 277 Kb 

از صفحه: 24 تا صفحه: 29      
تعداد مشاهده: 1545

خلاصه به فارسی:
مقدمه: امروزه تنظیم خانواده به عنوان یک اصل اساسی در زندگی افراد بشر در نظر گرفته می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش ارایه دهندگان خدمات تنظیم خانواده در زمینه روش های پیش گیری از بارداری در شهرستان شاهرود در سال 1387 انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی- مقطعی و کاربردی می باشد. در این مطالعه پرسش نامه ای مشتمل بر 8 سؤال عمومی و 52 سؤال اختصاصی تهیه شده و جهت تکمیل در اختیار ارایه دهندگان قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه کلیه ارایه دهندگان خدمات تنظیم خانواده (162 نفر) بوده که درخانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری معاونت بهداشتی شاغل بودند. هم بستگی بین متغیرها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون و مقایسه میانگین نمره بین گروه ها با آزمون آنالیز واریانس انجام شده است. نتایج: در این مطالعه 152 نفر در مطالعه شرکت نموده که اکثریت آن ها (7/73%) زن بودند. 3/74% ارایه دهندگان بهورز، 9/7 درصد کاردان بهداشت خانواده، 6/2 درصد کارشناس بهداشت خانواده و 1/15 درصد ماما بودند. میانگین نمره آگاهی 7/2 ± 9/17 از 25 بوده که حاکی از نمره آگاهی متوسط می باشد. میانگین نمره نگرش 3/10 ± 0/71 از 108 بوده که حاکی از نمره نگرش مثبت در افراد مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین آگاهی با جنس، شغل، مدرک تحصیلی، واحد خدمتی، سابقه کار و نوع روش پیش گیری مورد استفاده توسط ارایه کننده خدمت وجود دارد (001/0P=). هم چنین بین نگرش با جنس، واحد خدمتی، سابقه کار و آگاهی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با عنایت به آگاهی متوسط ارایه دهندگان خدمات تنظیم خانواده و نگرش نسبتاً مثبت و عدم استفاده از روش های پیش گیری مطمئن در بین حدود یک سوم از آنان به نظر می رسد برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه تنظیم خانواده برای کلیه رده های ارایه کننده خدمات می تواند کمک شایانی در ارتقاء برنامه های بهداشت مادران داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
آگاهی، نگرش، تنظیم خانواده، ارایه دهندگان خدمات، روش های پیش گیری از بارداری


نویسندگان این مقاله:
محمد اميرينویسنده اصلیm_amiri_71@yahoo.com
امیر کسائیاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور