... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 23/5/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان 1388
عنوان به فارسی: بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 363 Kb 

از صفحه: 36 تا صفحه: 40      
تعداد مشاهده: 1688

خلاصه به فارسی:
مقدمه: در اثر فعالیت های مختلف در بیمارستان، روزانه حجم زیادی فاضلاب تولید می شود که به دلیل آلودگی شدید آن باید به روش مناسبی تصفیه گردد. بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود نیز دارای تصفیه خانه فاضلاب از نوع هوادهی گسترده می باشد. به منظور بررسی عملکرد این تصفیه خانه و بررسی امکان استفاده مجدد پساب آن برای آبیاری فضای سبز و یا تخلیه در محیط، مطالعه حاضر صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود طی مدت 8 ماه، در فاصله اردیبهشت تا آذر 87 با استفاده از پارامترهای: COD، BOD5، TSS، pH، کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی در فاضلاب ورودی و خروجی بر اساس روش های استاندارد تعیین و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران با استفاده از آزمون t مقایسه شده است. یافته ها: مقادیر میانگین pH،TSS،BOD5 ،COD ، میانگین هندسی کل کلیفرم¬ها، میانگین هندسی کلیفرم¬های مدفوعی در پسآب به ترتیب برابر 95/6، mg/l 179، mg/l145، mg/l298، MPN/100104×8/2 و MPN/100104×54/1 می باشد. مقدار حذف آلاینده ها به ترتیب 11/46%=TSS، 1/30%=COD، 99/39%=BOD5، 37/99%= کل کلیفرم ها و کلی فرم های مدفوعی برابر با 35/99% می¬باشد که با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران اختلاف معناداری را نشان می¬دهد (001/0>P). نتیجه گیری: در صورت استفاده مجدد از پسآب برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی باید کاهش آلودگی شیمیایی و میکروبی در حد استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد توجه قرار گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تصفیه خانه فاضلاب، کارایی، استفاده مجدد، بیمارستان


نویسندگان این مقاله:
سعید ناظمینویسنده اصلیsaied_nazemi@yahoo.com
ابراهیم عباسینویسنده فرعی
جواد نوریاننویسنده فرعی
محمدباقر سهرابینویسنده فرعی
احمد خسروینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور